גבריאל בוזגלו הפתיע את הילדים המתוקים

גבריאל בוזגלו האיש והלב הפתיע את הילדים המתוקים
עם שקית מלאת הפתעות לקראת היציאה למחנופש

גבריאל היקר, תודה על הלב והסיוע התמידי!