הפוגה מעזה ל-48 שעות
אתמול עזבנו את המשפחה המתוקה שלנו
וכמו כל השנה, הלכנו לעזור לאנשים הזקוקים לנו .
עשינו על האש עבור 600 חיילים שיצאו להפוגה מעזה ל 48 שעות.
נתנו להם כוח ענק לחזור לשם ולסיים את העבודה החשובה שלהם.
בירכנו אותם, פינקנו ואמרנו להם שהעם מחזק ומתפלל עליהם.
הבאנו לאירוע ספר תורה מיוחד לחיזוק וברכה
אנחנו מברכים אותם שיחזרו בשלום בריאים ושלמים בנפש ובגוף